Sundet

Sundet skal have ny formand

11.01.2022 kl. 21:24

Sundets formand Thomas Helth Sørensen har valgt ikke at genopstille ved forårets
generalforsamling.

Efter 12 år på formandsposten hvor han har lagt utroligt mange timer i
lokalafdelingen, har Thomas nu ønsket at bruge mere tid med sin familie og
overdrage derfor ansvaret til en anden.

Så på næste generalforsamling skal der vælges en ny formand.

Bestyrelsen ønsker at melde formandsskiftet ud tidligt så alle medlemmer har
mulighed for at overveje om de har tid og lyst til at være med i arbejdet i og
omkring Sundet.

Thomas har siddet med rigtig mange opgaver på sine skuldre, især efter vi
pludselig mistede vores tidligere kasserer.
Derfor er der mange opgaver der skal videregives og fordeles på flere
hænder.

Så derfor har Sundet brug for at medlemmer der ønsker at være med til at præge
lokalafdelingen og bidrage med arbejdet med busture m.m. om at støtte op om
den nye formand og bestyrelse.

Som sagt er der brug for hjælp med mange ting og alle er velkommen til at bidrage
uanset om man er menigt medlem eller i bestyrelsen.

Er der nogen der har spørgsmål om Sundet, bestyrelsen og dens arbejde med
henblik på Sundets fremtid, så kan du kontakte bestyrelsesmedlem Magnus
Arnason.

Magnus vil være bindeled imellem bestyrelsen og de der ønsker at stille op eller
blot vil bidrage med noget.

I februar planlægger vi at afholde et uformelt møde hvor alle medlemmer er
velkommen til at møde op til en øl eller vand og sammen snakke om Sundet og
dens fremtid og hvordan du kan være med til at præge Sundets og dens
aktiviteter.

For spørgsmål kontakt Magnus Arnason på tlf. 2371 2570 eller mail:
webmaster@bif-support-frsund.dk

Næste bustur

Dato:Søndag den 14. august 2022
Kamp:Brøndby IF - Ob
Turnering:Superliga
Mødetid: kl. 15:00


Nyheder fra Sundet

Formanden gør status på foråret
Bustur til Silkeborg IF - Brøndby IF
Indkalder til generalforsamling 2022
Info og opstartsmøde 6. februar kl 13:00
Sundet skal have ny formand
Fakta om Sundet

Navn:
Brøndby Support Frederikssund

Stiftet:
6. november 1996

Medlemmer:
97

Kontingent:
150 kr. pr. år

Mobile Pay:
26117

Konto nr.:
9880-343208

Telefon:
5211 9644

Email:
sundet@bif-support-frsund.dk

Sociale medier:
Facebook